Postup pro vyřízení poukazu na elektrický vozík

Výběr kategorie

1. krok: Konzultace a výběr

O svých potřebách s ohledem na zdravotní stav se poraďte se svým ošetřujícím lékařem a dále s odborným pracovníkem dodavatele pomůcky na trh (např. v pobočkách MEYRA ČR). Takto si nejlépe vytvoříte představu o tom, jaké pomůcky jsou na trhu dostupné, zda jsou plně/částečně hrazené nebo nehrazené Vaší pojišťovnou, a které konkrétně splňují všechny Vaše individuální potřeby.

Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro konkrétní pomůcku a ta je plně nebo částečně hrazená Vaší zdravotní pojišťovnou, požádejte pracovníka dodavatele o kód pomůcky. V tomto kroku se také informujte, zda pomůcku může předepsat praktický lékař nebo pouze specialista, a zda indikace a úhrada dané pomůcky podléhá následně ještě schválení revizním lékařem.

2. krok: Vystavení poukazu

Předepisující lékař a příslušná odborná pracoviště provedou vyšetření pro vyplnění formuláře Formulář k přidělení elektrického vozíku“, který je k dispozici na pobočkách nebo webových stránkách zdravotních pojišťoven (např. formulář ke stažení v PDF souboru), pro ČPZP nově tento formulář.

Pokud již používáte elektrický vozík, je třeba, aby k formuláři byla vyplněna i příloha „Posouzení stavu ZP“, kterou zpracuje servisní technik dodavatele dosud Vámi používaného vozíku (v příloze se technik vyjádří k technickému stavu a opotřebení vozíku). Žádáte-li o svůj první elektrický vozík, pak tato část odpadá.

Ve formuláři dále nesmí chybět vyjádření lékařů specialistů = závěry odborného vyšetření. Jakožto žadatel absolvujete prohlídku u neurologa (NEU), ortopeda (ORT), rehabilitačního lékaře (REH), psychologa/psychiatra (PSY), očního lékaře (OPH) a popřípadě také internisty (INT). Závěry jmenovaných vyšetření obecně dokládají, že Váš zdravotní stav Vás opravňuje k nároku na elektrický vozík, a potvrzují Vaši způsobilost jej bezpečně ovládat v silničním provozu. Předepisující lékař nakonec do formuláře uvede specifikaci vozíku včetně kódů dle číselníku zdravotní pojišťovny.

U nezletilých pacientů je nutné závazné prohlášení zákonných zástupců, že plně zodpovídají za bezpečnost jeho i ostatních účastníků silničního provozu v souladu se Zákonem o provozu na pozemních komunikacích (prohlášení je součástí Formuláře k přidělení elektrického vozíku).

Pozn. Osoba, která používá elektrický vozík zapůjčený od své zdravotní pojišťovny, podstoupí při jakékoli další žádosti pouze vyšetření u odborného specialisty na diagnózu, která byla důvodem přidělení elektrického vozíku. Specialista posoudí současný zdravotní stav. Vyšetření psychologem/psychiatrem a očním lékařem není nutné podstupovat pouze v případě, že předepisující lékař písemně potvrdí, že u zdravotního stavu v těchto specializacích nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu.

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku

3. krok: Posouzení indikace a úhrady pomůcky revizním lékařem

Vyplněný formulář spolu s dostatečným zdůvodněním od předepisujícího lékaře je předán reviznímu lékaři, který ve věci dále postupuje dle závazných pokynů příslušné pojišťovny (tyto postupy se mohou mezi pojišťovnami lišit).

 

V případě pozitivního posouzení jsou vyplněné poukazy dále:

  • zaslány přímo dodavateli pomůcky na český trh (ten Vás následně zkontaktuje pro domluvení se na vyzvednutí pomůcky),
  • nebo jsou zaslány zpět předepisujícímu lékaři, který Vám vše předá,
  • nebo jsou předány přímo Vám (pokračujte dále na 4. krok: Výdej pomůcky).

4. krok: Výdej pomůcky

S poukazem se všemi náležitostmi se obrátíte na odborného pracovníkova dodavatele pomůcky (např. do pobočky MEYRA ČR), kde Vám bude pomůcka rovnou vydána nebo individuálně zhotovena a vydána v domluvené dodací lhůtě.

Ceník závozu zdravotnických prostředků.

 

 


Sdílet na:
nahoru

Využíváme cookies, abychom vám umožnili pohodlné používání těchto webových stránek.
Souhlasíte-li, klikněte na tlačítko Přijmout všechny cookies – budou uloženy všechny cookies (technické/funkční, analytické/výkonostní, marketingové). Více viz Používání cookies.

Přijmout všechny cookies
Nastavení cookies