Vybrané skupiny zdravotnických prostředků - pomůcek

Výběr kategorie

Skupina 04 – Ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné

Tyto pomůcky předepisuje smluvní lékař pojišťovny s vymezenou odborností - omezení v odbornosti se liší dle typu předepisované pomůcky, viz přehled níže.

Zdravotní pojišťovna hradí pomůcky skupiny 04 pouze po úrazu, operaci apod., do doby obnovení plné mobility, resp. do doby ukončení kauzální léčby.

Typ pomůcky

Užitná doba

Revizní lékař

Preskripční omezení

Ortézy (bandáže) sériově vyráběné

maximálně 1 kus ročně

nepodléhá schválení revizním lékařem

CHR, NEU, ORP, ORT, REH, TRA, TVL

 

Skupina 07 – Vozíky invalidní včetně příslušenství

Tyto pomůcky předepisuje smluvní lékař pojišťovny s vymezenou odborností - omezení v odbornosti se liší dle typu předepisované pomůcky, viz přehled v tabulce níže.

 

Typ pomůcky

Užitná doba

Revizní lékař

Preskripční omezení

Vozík mechanický vč. příslušenství

maximálně 1 kus za 5 let

indikace a úhrada podléhá schválení revizním lékařem

INT, NEU, ORT, REH

Vozík elektrický vč. příslušenství
a
Dětský elektrický vozík vč. příslušenství

maximálně 1 kus za 7 let

indikace a úhrada podléhá schválení revizním lékařem

INT, NEU, ORT, REH, S5

Vozík speciální vč. příslušenství

maximálně 1 kus za 5 let

indikace a úhrada podléhá schválení revizním lékařem

NEU, ORT, REH

Dětský mechanický vozík vč. příslušenství
a
Kočárek zdravotní vč. příslušenství

maximálně 1 kus za 3 roky

indikace a úhrada podléhá schválení revizním lékařem

NEU, ORT, REH

Pozn. Po uplynutí užitné doby pomůcky nevzniká automaticky nárok na předepsání nové.

Opravy: Garanční opravy hradí prodejce. Další opravy jsou hrazeny na poukaz příslušné zdravotní pojišťovny.

Postup pro získání poukazu na opravu je stejný jako postup pro získání poukazu na novou pomůcku.

 

Kódy oprav a úprav invalidních vozíků

Kód: 07-0000269 - OPRAVA VOZÍKU MECHANICKÉHO (hrazeno 90 %)

Při předpokládané ceně opravy mechanického vozíku do 3.000,- Kč je doporučeno ke schválení přikládat předběžnou kalkulaci opravy vypsanou servisním technikem dodavatele, nad 3.000,- Kč pak je to nutné.

Kód: 07-0000275 - OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO (hrazeno 90 %)

Pro schválení opravy mechanických částí elektrického vozíku do 3.000,- Kč je doporučeno ke schválení přikládat předběžnou kalkulaci, u elektrických částí do 10.000,- Kč pak je to nutné.

Kód: 07-0005245 - OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO – Výměna akumulátoru (hrazeno 90 %)

Výměnu baterie schvaluje revizní lékař vždy na základě předběžné kalkulace.

Kód: 07-0003592 - ÚPRAVY VOZÍKU INDIVIDUÁLNÍ (hrazeno 90 %)

Přestavba vozíku, rozšíření / zúžení, přemístění ovládaní apod. z důvodu změny zdravotního stavu nebo fyzických propozic je schvalována revizním lékařem vždy na základě předběžné kalkulace.

 

Skupina 12 – Kompenzační pomůcky pro tělesně postižené

Tyto pomůcky předepisuje smluvní lékař pojišťovny s vymezenou odborností - omezení v odbornosti se liší dle typu předepisované pomůcky, viz přehled v tabulce níže.

 

Typ pomůcky

Užitná doba

Revizní lékař

Preskripční omezení

Berle předloketní

maximálně 1 pár nebo 1 ks za 2 roky

nepodléhá schválení revizním lékařem

CHR, NEU, ORT, PRL, REH

Berle podpažní

maximálně 1 pár za 2 roky

nepodléhá schválení revizním lékařem

CHR, NEU, ORT, PRL, REH

Hůl

maximálně 1 ks za 3 roky

nepodléhá schválení revizním lékařem

CHR, NEU, ORT, PRL, REH

Chodítko

maximálně 1 ks za 5 let

indikace a úhrada podléhá schválení revizním lékařem

NEU, ORP, ORT, REH

Křeslo toaletní, sprchové

maximálně 1 ks za 5 let

nepodléhá schválení revizním lékařem

GER, NEU, ORT, PRL, REH

Lůžko polohovací elektrické, mechanické

maximálně 1 ks za 10 let

indikace a úhrada podléhá schválení revizním lékařem

NEU, ORT, REH, S5

Sedačka na vanu, do vany, do sprchy

maximálně 1 ks za 5 let

nepodléhá schválení revizním lékařem

GER, NEU, ORT, PRL, REH

Nástavec na WC

maximálně 1 ks za 3 roky

nepodléhá schválení revizním lékařem

GER, NEU, ORT, PRL, REH

Zvedák mechanický, hydraulický, elektrický

maximálně 1 ks za 10 let

indikace a úhrada podléhá schválení revizním lékařem

NEU, ORT, REH

Zařízení polohovací vč. příslušenství

maximálně 1 ks za 10 let

indikace a úhrada podléhá schválení revizním lékařem

NEU, ORT, REH

Opravy: Garanční opravy hradí prodejce. Další opravy jsou hrazeny na poukaz příslušné zdravotní pojišťovny.

Pozn. Pomůcky skupiny 07 a 12, které jsou v majetku pojišťovny, lze získat ve formě tzv. repase (pro více informací nás neváhejte kontaktovat).

 

Kódy oprav pomůcek pro tělesně postižené

Kód: 12-0022628 - OPRAVY POMŮCEK ZAPŮJČOVANÝCH – Skupina 12 (hrazeno 90 %)

Oprava je schvalována revizním lékařem vždy na základě předběžné kalkulace.

 

 

Skupina 13 – Dále nespecifikované pomůcky

Tyto pomůcky předepisuje smluvní lékař pojišťovny s vymezenou odborností - omezení v odbornosti se liší dle typu předepisované pomůcky, viz přehled v tabulce níže.

V této skupině je zařazen sortiment, který nelze podle druhu zařadit do jiné skupiny.

Typ pomůcky

Užitná doba

Revizní lékař

Preskripční omezení

Antidekubitní matrace, podložka, sedák

maximálně 1 kus za 3 roky

indikace podléhá schválení revizním lékařem

NEU, ORT, REH

Kompresor k antidekubitní matraci vzduchové

maximálně 1 kus za 7 let

indikace podléhá schválení revizním lékařem

NEU, ORT, REH

Přilba ochranná

maximálně 1 kus za 2 roky indikace podléhá schválení revizním lékařem

NEU, ORT, REH

 


Sdílet na:
nahoru

Využíváme cookies, abychom vám umožnili pohodlné používání těchto webových stránek.
Souhlasíte-li, klikněte na tlačítko Přijmout všechny cookies – budou uloženy všechny cookies (technické/funkční, analytické/výkonostní, marketingové). Více viz Používání cookies.

Přijmout všechny cookies
Nastavení cookies