Vybrané skupiny zdravotnických prostředků - pomůcek

Výběr kategorie

Skupina 04

Ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné

Tyto pomůcky předepisuje smluvní lékař pojišťovny s vymezenou odborností - omezení v odbornosti se liší dle typu předepisované pomůcky, viz přehled níže.

Zdravotní pojišťovna hradí pomůcky skupiny 04 pouze po úrazu, operaci apod., do doby obnovení plné mobility, resp. do doby ukončení kauzální léčby.

Typ pomůcky

Užitná doba

Revizní lékař

Preskripční omezení

Ortézy a bandáže sériově vyráběné

maximálně 1 kus ročně

indikace a úhrada nepodléhá schválení revizním lékařem

DIACHI, NEU, ORP, ORT, OSTREH, REVTRA, TVL

Ochranné přilby

maximálně 1 kus za 2 roky

indikace a úhrada nepodléhá schválení revizním lékařem

NEU, PSY, REH

 

Skupina 07

Vozíky invalidní včetně příslušenství, zdravotní kočárky a příslušenství pomůcky pro chůzi, zvedáky, polohovací pomůcky, antidekubitní pomůcky, nástavce na WC

Dle aktuálního kategorizačního stromu je úhradová skupina 07 velmi obsáhlá, od invalidních vozíků mnoha typů přes elektrické pojízdné zvedáky až po berle a antidekubitní pomůcky.

Omezení v odbornosti lékařů se liší dle typu předepisované pomůcky, viz přehled v tabulce níže. Uvedená omezení jsou vypsána vždy pro celou skupinu zdravotnických prostředků, u jednotlivých položek se může omezení lišit.

 

Typ pomůcky

Užitná doba

Revizní lékař

Preskripční omezení

Vozík mechanický vč. příslušenství

maximálně 1 kus za 5 let

indikace a úhrada podléhá schválení revizním lékařem

DIA, GERINT, NEU, ORT, PED, PRLREH

Vozík elektrický vč. příslušenství

maximálně 1 kus za 7 let

indikace a úhrada podléhá schválení revizním lékařem

INT, NEU, ORT, REH

Zdravotní kočárky vč. příslušenství

maximálně 1 kus za 3 roky

indikace a úhrada podléhá schválení revizním lékařem

NEU, ORT, REH

Pomůcky pro chůzi (berle podpažní,
berle předloketní, berle speciální,
chodítka kolová, chodítka bodová,
chodítka s podpůrnými prvky,
opěrné kozičky)

maximálně 1 kus za 2 roky / 5 let

indikace a úhrada nepodléhá schválení revizním lékařem

DIA, GER, CHI, INTNEU, ORPORT,
PRLREH, REV, SLO, TRA

Nástavce na WC

maximálně 1 kus za 3 roky

indikace a úhrada nepodléhá schválení revizním lékařem

GER, NEU, ORT, PRL, REH, REV

Zvedací zařízení (el. vanové zvedáky,
el. pojízdné zvedáky, příslušenství ke zvedákům)

maximálně 1 kus za 5 let / 10 let / 3 roky indikace a úhrada podléhá schválení revizním lékařem GER, INT, NEU, ORT, PRL, REH

Polohovací pomůcky (el. lůžka,
zařízení pro sezení, vertikalizační
zařízení)

maximálně 1 kus za 10 let / 7 let  indikace a úhrada podléhá schválení revizním lékařem  GER, INT, NEU, ORT, PRL, REH

Antidekubitní pomůcky (antidekubitní
matrace, antidekubitní podložky)

maximálně 1 kus za 3 roky  indikace a úhrada podléhá schválení revizním lékařem  GER, CHI, NEU, ORT, PRL, REH

Pozn. Po uplynutí užitné doby pomůcky nevzniká automaticky nárok na předepsání nové.

Pozn. Pomůcky skupiny 07, které jsou v majetku pojišťovny, lze získat ve formě tzv. repase (pro více informací nás neváhejte kontaktovat).

Opravy: Garanční opravy hradí prodejce. Další opravy jsou hrazeny na poukaz příslušné zdravotní pojišťovny.

Postup pro získání poukazu na opravu je stejný jako postup pro získání poukazu na novou pomůcku.

 

Kódy oprav a úprav invalidních vozíků

Kód: 30-4100012 - OPRAVY VOZÍKŮ MECHANICKÝCH (hrazeno 90 %, spoluúčast pojištěnce 10 %)

Při předpokládané ceně opravy mechanického vozíku do 3 000 Kč je doporučeno ke schválení přikládat předběžnou kalkulaci opravy vypsanou servisním technikem dodavatele, nad 3 000 Kč je to pak nutné.

Kód: 30-4100008 - ÚPRAVY VOZÍKŮ MECHANICKÝCH (hrazeno 99 %, spoluúčast pojištěnce 1 %)

Přestavba vozíku, rozšíření / zúžení, přemístění ovládaní apod. z důvodu změny zdravotního stavu nebo fyzických propozic je schvalována revizním lékařem vždy na základě předběžné kalkulace.

Kód: 30-4100013 - OPRAVY VOZÍKŮ MECHANICKÝCH REPASOVANÝCH (hrazeno 95 %, spoluúčast pojištěnce 5 %)

Při předpokládané ceně opravy mechanického vozíku do 3 000 Kč je doporučeno ke schválení přikládat předběžnou kalkulaci opravy vypsanou servisním technikem dodavatele, nad 3 000 Kč je to pak nutné.

Kód: 30-4100009 - ÚPRAVY VOZÍKŮ ELEKTRICKÝCH (hrazeno 99 %, spoluúčast pojištěnce 1 %)

Přestavba vozíku, rozšíření / zúžení, přemístění ovládaní apod. z důvodu změny zdravotního stavu nebo fyzických propozic je schvalována revizním lékařem vždy na základě předběžné kalkulace.

Kód: 30-4100015 - OPRAVY VOZÍKŮ ELEKTRICKÝCH (hrazeno 90 %, spoluúčast pojištěnce 10%)

Pro schválení opravy mechanických částí elektrického vozíku do 3 000 Kč je doporučeno ke schválení přikládat předběžnou kalkulaci, u elektrických částí do 10 000 Kč je to pak nutné.

Kód: 30-4100011 - ÚPRAVY POLOHOVACÍCH LŮŽEK - Prodloužení (hrazeno 99 %, spoluúčast pojištěnce 1 %)

Prodloužení polohovacího lůžka z důvodu zdravotního stavu nebo fyzických propozic je schvalována revizním lékařem vždy na základě předběžné kalkulace.

Kód: 30-4100018 - OPRAVY VOZÍKŮ ELEKTRICKÝCH – Výměna akumulátoru (hrazeno 90 %, spoluúčast pojištěnce 10 %)

Výměnu baterie schvaluje revizní lékař vždy na základě předběžné kalkulace.

Sdílet na:
nahoru

Využíváme cookies, abychom vám umožnili pohodlné používání těchto webových stránek.
Souhlasíte-li, klikněte na tlačítko Přijmout všechny cookies – budou uloženy všechny cookies (technické/funkční, analytické/výkonostní, marketingové). Více viz Používání cookies.

Přijmout všechny cookies
Nastavení cookies