Výběr vozíku dle typu onemocnění

Onemocnění a pro ně specifické adaptace invalidních vozíků

Obecný úvod

Indikace invalidního vozíku z lékařského hlediska – pořízení invalidního vozíku, může být nutné z důvodu omezení nebo ztráty schopnosti používat dolní končetiny, ale také v důsledku neovlivnitelného, významného snížení funkční kapacity srdce a plic, či výrazné poruchy rovnováhy nebo selhání svalové koordinace.

Příčiny částečné nebo úplné neschopnosti chodit jsou různé: mohou být způsobeny získanými chorobami, např. neurologickými progresivními chorobami, nehodami vedoucími k paralýze nebo amputacím končetin, poškozením mozku v důsledku traumatu nebo nedostatečné cirkulace krve, ale také vrozenými deformitami nebo obrnou.

Onemocnění a omezení

Diagnóza onemocnění může v ojedinělých případech představovat určitou první známku pro možné pořízení invalidního vozíku. Do úvahy pro pořízení invalidního vozíku musí být z pohledu lékařské indikace zahrnuto onemocnění nebo neschopnost. Určitý typ invalidního vozíku je vhodný pro různá onemocnění nebo omezení. A stejně je tomu naopak: stejná onemocnění u různých lidí mohou vyžadovat opatření různých invalidních vozíků v důsledku určitého pracovního profilu. Proto není možné ve všech případech učinit obecné jednoznačné propojení nemoci s typem invalidního vozíku.

Pro nás jako výrobce invalidních vozíků jsou důležité činnosti a schopnosti uživatele, a ne nezbytně diagnóza. Každý člověk je odlišný: tělesná velikost, osobní vlastnosti a schopnosti postižené osoby se mohou velmi lišit. To platí také pro osobní životní podmínky, věk a/nebo domácí prostředí nebo okolní prostor. Toto vše bereme v úvahu v takzvaném zaměřovacím listu, v rámci kterého náš odborný prodejce upravuje invalidní vozík pro konkrétního klienta a jeho specifické potřeby. Základem pro výběr typu a modelu invalidního vozíku by mělo být vždy individuální posouzení konkrétních schopností a potřeb klienta.

 

Sdílet na:
nahoru

Využíváme cookies, abychom vám umožnili pohodlné používání těchto webových stránek.
Souhlasíte-li, klikněte na tlačítko Přijmout všechny cookies – budou uloženy všechny cookies (technické/funkční, analytické/výkonostní, marketingové). Více viz Používání cookies.

Přijmout všechny cookies
Nastavení cookies