Jak mám postupovat, když potřebuji zdravotnickou pomůcku?

Výběr kategorie

1. krok: Konzultace a výběr

O svých potřebách s ohledem na zdravotní stav se poraďte se svým ošetřujícím lékařem a dále s odborným pracovníkem dodavatele pomůcky na trh (např. v pobočkách MEYRA ČR). Takto si nejlépe vytvoříte představu o tom, jaké pomůcky jsou na trhu dostupné, zda jsou plně/částečně hrazené nebo nehrazené Vaší zdravotní pojišťovnou, a které konkrétně splňují všechny Vaše individuální potřeby.
Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro konkrétní pomůcku a ta je plně nebo částečně hrazená Vaší zdravotní pojišťovnou, požádejte pracovníka dodavatele o kód pomůcky. V tomto kroku se také informujte, zda pomůcku může předepsat praktický lékař nebo pouze specialista, a zda indikace a úhrada dané pomůcky podléhá následně ještě schválení revizním lékařem Vaší pojišťovny.

Přečtěte si více o skupinách zdravotnických pomůcek, o významu zkratek nebo seznamu lékařských specializací.

Pozor! V roce 2019 došlo k podstatným změnám v úhradách zdravotních pomůcek z veřejného zdravotního pojištění a jejich předepisování na poukaz. Krátký souhrn najdete zde.

Aktuální seznam kódů ZP a detaily o nich jsou k nalezení v číselníku VZP-ZP (Poukaz) nebo na stránkách SZP - číselníky. 

 

2. krok: Vystavení poukazu

Na základě posouzení Vašeho zdravotního stavu Vám lékař může vystavit poukaz. Pokud předepsaná pomůcka nepodléhá schválení revizním lékařem, pak s obdrženým poukazem pokračujte na krok 4. níže. Pokud pomůcka podléhá schválení revizním lékařem, pak Váš lékař musí k poukazu vyplnit druhý formulář nazvaný „Žádanka o zvýšení úhrady“. Dále již záleží na individuální dohodě mezi předepisujícím lékařem a pacientem, zda předá oba formuláře reviznímu lékaři předepisující lékař nebo sám pacient.

Pozor – pokud je Vám předepsána pomůcka, která následně podléhá ještě schválení revizním lékařem, pak je nutné, aby Váš předepisující lékař do žádanky dostatečně odůvodnil předepsání takové pomůcky s ohledem na Váš zdravotní stav.

Máte-li v době žádosti o vystavení poukazu v užívání starou pomůcku skupiny 07, 12, 13, která byla hrazena zdravotní pojišťovnou, je nutné, aby ji servisní technik dodavatele této pomůcky prohlédl a vyplnil formulář „Posouzení stavu ZP“. V tomto formuláři se technik vyjádří k možnosti opravy staré pomůcky a ceně takové opravy. Vyplněný formulář předejte lékaři při předepisování poukazu na pomůcku novou (jen v případě pojišťoven VZP a ČPZP formulář posílá pojišťovně přímo servisní technik dodavatele pomůcky).

Upozorňujeme na změnu lhůty pro uplatnění poukazu na zdravotnické prostředky. Nově je lhůta pro uplatnění u výdejce ZP zkrácena na 30 dnů od vystavení poukazu předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak.

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku

 

3. krok: Posouzení indikace a úhrady pomůcky revizním lékařem

Možná vyjádření revizního lékaře:

a) Indikace a úhrada pomůcky je schválena

přičemž:

  • potvrzený poukaz Vám předá předepisující lékař (=postup pojišťoven VZP i SZP),
  • nebo potvrzený poukaz je zaslán přímo dodavateli pomůcky na trh a ten Vás následně zkontaktuje pro domluvení se na vyzvednutí pomůcky (=postup pojišťoven SZP),
  • nebo potvrzený poukaz je předán přímo Vám (pokračujte dále na 4. krok: Výdej pomůcky) (= postup pojišťoven SZP).

b) Indikace a úhrada pomůcky je zamítnuta

Revizní lékař o tomto vyrozumí předepisujícího lékaře a ten následně Vás.

c) Schválení indikace a úhrady se vztahuje na jinou ovšem funkčně shodnou pomůcku

d) Dojde k výdeji repasované pomůcky

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

 

4. krok: Výdej pomůcky

S poukazem se všemi náležitostmi se obraťte na odborného pracovníka dodavatele pomůcky (např. do pobočky MEYRA ČR), kde Vám bude pomůcka rovnou vydána nebo individuálně zhotovena a vydána v domluvené dodací lhůtě.

Ceník závozu zdravotnických prostředků.

 

 


Sdílet na:
nahoru

Využíváme cookies, abychom vám umožnili pohodlné používání těchto webových stránek.
Souhlasíte-li, klikněte na tlačítko Přijmout všechny cookies – budou uloženy všechny cookies (technické/funkční, analytické/výkonostní, marketingové). Více viz Používání cookies.

Přijmout všechny cookies
Nastavení cookies