Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku

Výběr kategorie

Co je poukaz?

Poukaz je stejně jako klasický recept na léky oficiálním tiskopisem sloužícím pro komunikaci mezi lékařem, pacientem a zdravotní pojišťovnou.

Poukaz lze stáhnout zde (použijte oboustranný tisk) nebo na stránkách VZP ČR pod názvem "VZP-13 - Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku". Od 1.10.2019 platí tato nová verze tiskopisu.

V případě, že potřebujete nějakou léčebnou nebo ortopedickou pomůcku, Váš lékař Vám vystaví poukaz, se kterým následně půjdete do zdravotnických potřeb a pomůcku si vyzvednete. Požadavek na odbornost lékaře pro předepsání určité pomůcky se může lišit. 

Podoba poukazu – přední a zadní strana

poukaz - přední strana
Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku – přední strana

 

poukaz - zadní strana
Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku – zadní strana

 

Jaké údaje musí poukaz obsahovat, aby byl platný?

  1. Jméno a příjmení pacienta, rodné číslo, adresu.
  2. Kód zdravotní pojišťovny, u které je pacient registrován.
  3. Kód pomůcky, pod kterým je vedena v číselníku pojišťovny a vlastnictví pojišťovny.
  4. Diagnóza pacienta spjatá s předepsáním pomůcky.
  5. Podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení poukazu.
  1. Čitelný otisk razítka zdravotnického zařízení a jmenovky lékaře.
  2. Vyplněné a podepsané potvrzení pacientem o převzetí pomůcky včetně data (na zadní straně).
  3. Pokud indikace a úhrada pomůcky podléhá schválení revizním lékařem, je nutné vyjádření revizního lékaře dané pojišťovny.

Pozn. Za dítě je považován pacient do 18 let věku.

Poukaz je platný po dobu 1 měsíce. V případě schválení revizním lékařem je platný 3 měsíce od data schválení.

 


Sdílet na:
nahoru