Preskripční omezení k Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku

Zkratka

Lékařská odbornost

DIA

Diabetolog a endokrinolog

GER

Geriatr

CHI

Chirurg

INT

Internista

NEF

Nefrolog

NEU

Neurolog

ONK

Klinický onkolog

ORP

Ortopedický protetik

ORT

Ortoped

OST

Klinický osteolog

PED

Pediatr

POP

Lékař popáleninové medicíny

PRL

Praktický lékař

PSY

Psychiatr

REH

Rehabilitační lékař

REV

Revmatolog

SLO

Sestra v lékařských oborech

TRA

Traumatolog

TVL

Tělovýchovný lékař

URN

Urolog