Seznam lékařských specializací

Výběr kategorie

Seznam lékařských specializací

Zkratka

Popis

Stručné vysvětlení oboru

DIA

Diabetolog a endokrinolog

lékař zabývající se diagnostikou a léčbou cukrovky a hormonálních poruch

GER

Geriatr

lékař zabývající se problematikou zdravotního a funkčního stavu ve stáří a léčení chorob u starých lidí

CHI

Chirurg

lékař zabývající se diagnostikou a léčbou nemocí a úrazů operativním ošetřením

INT

Internista

lékař zabývající se diagnostikou a většinou nechirurgickou léčbou onemocnění vnitřních orgánů u dospělých osob

NEF

Nefrolog

lékař zabývající se diagnostikou a léčbou ledvin a dialýzou

NEU

Neurolog

lékař zabývající se diagnostikou a léčbou nervové soustavy 

ONK

Klinický onkolog

lékař zabývající se terapií nádorových onemocnění 

ORP

Ortopedický protetik

odbornost zabývající se funkčními a kosmetickými náhradami ztrát pohybového ústrojí 

ORT

Ortoped

lékař zabývající se prevencí, léčbou a rehabilitací onemocnění a úrazů pohybového aparátu 

OST

Klinický osteolog

lékař zabývající se prevení, diagnostikou a léčbou metabolických kostních onemocnění 

PED

Pediatr

dětský praktický lékař 

POP

Lékař popáleninové medicíny

lékař zabývající se péčí v oboru popáleninové medicíny o nemocné s termickým úrazem a jeho následky 

PRL

Praktický lékař

praktický lékař pro dospělé

PSY

Psychiatr

lékař zaměřený a kvalifikovaný v léčení duševních poruch 

REH

Rehabilitační lékař

lékař, který se u nemocného snaží využít lékařských, sociálních a jiných prostředků pro znovuzískání fyzických, psychických, sociálních a pracovních schopností v důsledku úrazu či onemocnění

REV

Revmatolog

lékař, který se zabývá diagnostikou a konzervativní léčbou onemocnění pohybového ústrojí

SLO

Sestra v lékařských oborech

všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou působností nebo zvláštní odbornou způsobilostí 

TRA

Traumatolog

lékař úrazové chirurgie působící při příjmu převážně úrazových stavů

TVL

Tělovýchovný lékař

lékař se zaměřením na léčebně preventivní činnost sportovců, komplexní preventivní prohlídky a plánování pohybové terapie pro zdravé i nemocné osoby 

URN

Urolog

lékař zabývající se diagnostikou a léčbou chorob vylučovací soustavy a mužských pohlavních orgánů 

 

 


Sdílet na:
nahoru

Využíváme cookies, abychom vám umožnili pohodlné používání těchto webových stránek.
Souhlasíte-li, klikněte na tlačítko Přijmout všechny cookies – budou uloženy všechny cookies (technické/funkční, analytické/výkonostní, marketingové). Více viz Používání cookies.

Přijmout všechny cookies
Nastavení cookies