Kvadruparéza, kvadruplegie

Jedinci potýkající se s kvadruparézou (kvadruplegií) čelí částečnému nebo úplnému ochrnutí všech čtyř končetin. Postižení vzniká při úrazech, které naruší míchu v místě přechodu krční části v hrudní.

 Ke zraněním s následkem ochrnutí všech končetin dochází nejčastěji při autonehodách, pádech z vysoké výšky, skocích do nedostatečně hlubokých vod, při adrenalinových sportech, po zásahu střelnou zbraní aj. Kromě toho může tato diagnóza nastat jako následek nádoru.

Osoby s kvadruparézou můžeme rozdělit do 3 základních skupin dle míry poškození:

  • 1. úroveň – Postižený má míchu poškozenou na nižší úrovni. Díky tomu se o sebe dokáže ve většině případů postarat sám a nepotřebuje využívat asistenčních služeb pečovatelů nebo svých blízkých.

 
  • 2. úroveň – Pacienti řadící se do druhé úrovně čelí středně těžkému porušení míchy. Zvládnou se posadit, samostatně se najíst, částečně sami dokáží zastávat úkony spojené s osobní hygienou, obléknou se. Jelikož jsou však imobilní, potřebují elektrický invalidní vozík, na který se ve většině případů přemístí sami, ale v mnoha jiných oblastech běžného života se neobejdou bez pomoci jiného člověka.

Nezbytnou součástí léčby kvadruparézy jsou rehabilitační cvičení zaměřená na horní končetiny. Mnozí imobilní jedinci se střední úrovní poranění míchy mohou rovněž řídit patřičně upravené auto.

  • 3. úroveň – Třetí úroveň kvadruplegie představuje kompletní ochrnutí. Takoví lidé jsou kompletně závislí na péči svého okolí, ošetřovatelů či pečovatelů. Obvykle nejsou schopni ani mluvit. Díky možnostem doby mohou však používat PC, a to pomocí jazyka či pohybu očí.

 

 

Nabídka invalidních vozíků

Zpět na Slovník pojmů

Sdílet na:
nahoru