Plegie

Plegie označuje úplnou neschopnost aktivního volního pohybu, úplné ochrnutí. Příčina může být na různých úrovních řízení pohybu - mozek, mícha, periferní nerv, nervosvalový přenos. K plegii může vést cévní mozková příhoda, přerušení míchy či nervu apod. Porovnejte tento pojem se souvisejícími pojmy paréza, monoparéza, hemiparéza, kvadruparéza, paraparéza.

Plegie končetin vzniká například při nádorovém onemocnění nebo po úrazech způsobujících porušení mozku/míchy/nervů. Nervy jsou v některých případech schopny se obnovit, avšak v případě míchy a mozku schopnost regenerace neplatí. V případě trvalého ochrnutí je důležité udržet funkci nezasaženého svalstva pomocí rehabilitačního cvičení.

Druhy plegie končetin:

  • Monoplegie – týká se úplného ochrnutí jedné končetiny
  • Paraplegie – označuje úplné ochrnutí poloviny těla, obvykle dolní poloviny, tj. obou dolních končetin,
  • Hemiplegie – představuje úplné ochrnutí horní a dolní končetiny jedné strany těla
  • Kvadruplegie – je úplné ochrnutí všech končetin
  • Paréza – jde o částečnou neschopnost aktivního volního pohybu

Pojmy plegie a paréza lze vztahovat vždy k aktuálnímu stavu pacienta, nikoli k prognóze.

 

Nabídka invalidních vozíků

Zpět na Slovník pojmů

Sdílet na:
nahoru

Využíváme cookies, abychom vám umožnili pohodlné používání těchto webových stránek.
Souhlasíte-li, klikněte na tlačítko Přijmout všechny cookies – budou uloženy všechny cookies (technické/funkční, analytické/výkonostní, marketingové). Více viz Používání cookies.

Přijmout všechny cookies
Nastavení cookies