Paréza

Pod označením paréza se skrývá onemocnění známější jako obrna. To se vyznačuje omezenou pohyblivostí pacienta. Člověk s obrnou čelí ochrnutí v oblasti končetin od jedné až po všechny čtyři. Paréza může být pouze částečná, kdy se projevuje jako porucha chůze. Postižený parézou nemá tedy končetiny zcela ochrnuté, nýbrž je pouze limitován v pohybu. Kromě celých končetin může paréza napadat také jednotlivé nervy. Mezi nejznámější z těchto typů obrn je Bellova paréza napadající lícní nerv. Dochází k ní nejčastěji po prochlazení nebo následkem jiného onemocnění (např. nádor, borelióza, pásový opar).

Paréza končetin často následuje po klíšťové encefalitidě a po úrazech způsobujících porušení nervů. Nervy jsou v některých případech schopny se obnovit, avšak v případě míchy a mozku schopnost regenerace neplatí. Pokud ale existuje šance, že obrna po čase opadne, nesmí pacient podcenit rehabilitační proces. V případě trvalého ochrnutí rehabilitační cvičení pomáhají udržet funkci nezasaženého svalstva.

Druhy parézy končetin:

  • Monoparéza – týká se částečného ochrnutí jedné končetiny
  • Paraparéza – označuje ochrnutí obou dolních končetin
  • Hemiparéza – představuje ochrnutí dvou končetin na jedné straně těla
  • Kvadruparéza – je ochrnutí všech končetin
  • Plegie – platí za těžké ochrnutí nejen v oblasti končetin

 

Nabídka invalidních vozíků

Zpět na Slovník pojmů

Sdílet na:
nahoru