Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku je ekvivalentem pro klasický lékařský recept pouze s tím rozdílem, že jsou na něj vydávány speciální pomůcky pro pacienta, jež hradí plně nebo alespoň částečně zdravotní pojišťovny.

Poukaz vystavuje ošetřující lékař.

Některé pomůcky vyžadují schválení revizním lékařem.

Aby byl poukaz platný, musí obsahovat: celé jméno pacienta; rodné číslo; adresu; kód zdravotní pojišťovny; kód pomůcky; diagnózu, která vede k nutnosti pořízení pomůcky; podpis předepisujícího lékaře; datum vystavení poukazu; čitelné razítko zdravotnického zařízení se jmenovkou lékaře; vyplněné a podepsané potvrzení o převzetí pomůcky včetně data.

 

Slovník pojmů

Sdílet na:
nahoru