Osoba zdravotně znevýhodněná

Jako osoba zdravotně znevýhodněná je označován jedinec, který má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale schopnost zůstat v pracovním procesu a vykonávat dosavadní povolání či získání jiné, je výrazně omezena. Toto omezení je způsobeno dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem v době trvání delším než jeden rok a omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti jedince s dopadem na pracovní uplatnění.

 

 

Další praktické informace

Zpět na Slovník pojmů

Sdílet na:
nahoru