Osoba se zdravotním postižením

Osoba se zdravotním postižením je fyzická osoba, která je státním orgánem sociálního zabezpečení shledána invalidní na prvním až třetím stupni, nebo je prohlášena za osobu zdravotně znevýhodněnou.

Pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se zdravotním postižením rozumí „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“.

 

 

Slovník pojmů

Sdílet na:
nahoru