Iktus

Iktus je odborný název pro cévní mozkovou příhodu (CMP) neboli mozkovou mrtvici. Projevuje se náhle vzniklou poruchou řeči, poruchou hybnosti, spadnutím ústního koutku a poruchou citlivosti na jedné nebo obou končetin na jedné straně těla. Pokud se některé z uvedeným projevů objeví, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc nebo volejte linku 155, protože každé prodlení snižuje možnost záchrany dotyčné osoby. Včasné rozpoznání varovných příznaků cévní mozkové příhody a rychlá reakce zvyšuje šance na uzdravení. Mnohdy totiž zbytečnou prodlevou dochází k nevratným postižením.

Nejčastěji k cévní mozkové příhodě dochází, když se náhle sníží nebo zastaví přívod krve do určité části mozku. Rozeznáváme tři hlavní typy iktu: ischemický, hemoragický (krvácivý) nebo tranzitorní ischemickou ataku (TIA).
Cévní mozková příhoda je jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Může se objevit u jednotlivce jakéhokoliv věku, ale s přibývajícím věkem se riziko zvyšuje (přibližně 80 procent je starších 60 let). Až čtvrtina pacientů je po prodělané příhodě ohrožena jejím opakováním během následujících pěti let.

 

Slovník pojmů

Sdílet na:
nahoru

Využíváme cookies, abychom vám umožnili pohodlné používání těchto webových stránek.
Souhlasíte-li, klikněte na tlačítko Přijmout všechny cookies – budou uloženy všechny cookies (technické/funkční, analytické/výkonostní, marketingové). Více viz Používání cookies.

Přijmout všechny cookies
Nastavení cookies