Hipoterapie

Hipoterapie patří mezi nejznámější zooterapie. Využívá speciálně připraveného koně a jeho houpavého pohybu při chůzi. Pacient může na koni sedět nebo být v jiné, jeho stavu odpovídající, poloze. Hipoterapie může pomoci při rehabilitaci se zaměřením na koordinaci pohybu, při poruchách rovnováhy a při vývoji vzpřimování. Také jí lze využít jako prevenci u onemocnění, díky kterým dochází k degeneraci nervových drah. Hipoterapie je doprovázena i zlepšením psychického stavu pacienta.

 

 

 

Slovník pojmů

Sdílet na:
nahoru