Handicap

Handicap nebo také hendikep je pojem používaný v mnoha významech, nejčastěji ve významu nevýhody. Pojem úzce souvisí s označením zdravotní postižení, kde jde o odchylku ve zdravotním stavu člověka, která jej omezuje např. v pohybu, soběstačnosti, uplatnění ve společnosti atd.

Druhy zdravotního postižení jsou tělesné, mentální a kombinované. K tomuto dělení lze přiřadit i duševní nemoci.

Nejčastější příčiny zdravotního postižení jsou nemoc, nehoda, úraz, dědičnost, příčiny vzniklé behěm prenatálního období (způsobené např. léky, drogami, alkoholem) a příčiny vzniklé při komplikovaném porodu.

 

Slovník pojmů

 

Sdílet na:
nahoru

Využíváme cookies, abychom vám umožnili pohodlné používání těchto webových stránek.
Souhlasíte-li, klikněte na tlačítko Přijmout všechny cookies – budou uloženy všechny cookies (technické/funkční, analytické/výkonostní, marketingové). Více viz Používání cookies.

Přijmout všechny cookies
Nastavení cookies