Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je takový stav, který trvá déle než jeden rok a má zásadní vliv na schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Z pohledu zákona o důchodovém pojištění se na něj nahlíží jako na zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce a má významný vliv na jeho schopnost vykonávat práci.

 

 

Další praktické informace

Zpět na Slovník pojmů

Sdílet na:
nahoru