Dekubit

Dekubit - proleženina je ohraničené odumření tkáně následkem dlouhotrvajícího tlaku způsobujícího poruchu prokrvení. Dekubit vzniká často u ležících a nehybných pacientů, a to v křížové oblasti, na patách, loktech apod. Ke vzniku přispívá také inkontinence i celkově špatný stav nemocného. Rozvinutý dekubit má podobu vředu s druhotnou infekcí a nízkým sklonem k hojení. Rozsáhlé infikované proleřeniny ohrožují pacienta celkovou infekcí. Důležitá je prevence polohováním a podkládáním ohrožených styčných ploch. Místo postižení je nutné pravidelně ošetřovat antiseptickými léky, popřípadě provést i drobnější chirurgické ošetření.

Dekubity mají 5 stupňů dle rozsahu. První stupeň značí zarudlá kůže, pátý stupeň označuje rozsáhlé odumření kožní a svalové tkáně spojené s infekcí. Proleženiny jsou zpravidla velice bolestivé.

Prevence dekubitů zahrnuje časté polohování pacienta (každé dvě hodiny) a používání speciálních pomůcek jako například antidekubitních matrací, antidekubitních podložek či dalších polohovacích příslušenství. Rizikové osoby by také měly dostatečně pít a jíst výživnou stravu, nosit bezešvé oblečení z materiálu, který odvádí tekutiny, a ležet na hladce vypnutém prostěradle.

 

Nabídka antidekubitních pomůcek

Zpět na Slovník pojmů

Sdílet na:
nahoru

Využíváme cookies, abychom vám umožnili pohodlné používání těchto webových stránek.
Souhlasíte-li, klikněte na tlačítko Přijmout všechny cookies – budou uloženy všechny cookies (technické/funkční, analytické/výkonostní, marketingové). Více viz Používání cookies.

Přijmout všechny cookies
Nastavení cookies