Dekubit

Dekubity, jinými slovy proleženinami, jsou ohroženi především pacienti, kteří se dlouhodobě nemohou hýbat a leží nebo sedí v jedné poloze. Týká se to seniorů, zdravotně postižených, pacientů po nehodách a jedinců, kteří mají velice slabou a křehkou pokožku. Nejčastěji se proleženiny objeví na bocích, hýždích, patách nebo loktech a v oblasti kostče.

Jedná se o těžkou komplikaci zdravotního stavu. Dekubity mají 5 stupňů. Ty hodnotí jejich rozsah. První stupeň značí zarudlá kůže, pátý stupeň označuje rozsáhlé odumření svalové tkáně spojené s infekcí. Proleženiny jsou pro pacienta velice bolestivé a ohrožující ho infekcí, která se do rány snadno dostane. Léčba dekubitů trvá poměrně dlouho a velice důležitá je důsledná prevence.

Prevence dekubitů zahrnuje časté polohování pacienta (každé dvě hodiny) a používání speciálních pomůcek jako například antidekubitních matrací, antidekubitních podložek či dalších polohovacích příslušenství. Rizikové osoby by také měly dostatečně pít a jíst výživnou stravu, nosit bezešvé oblečení z materiálu, který odvádí tekutiny a ležet na hladce vypnutém prostěradle.

Léčbu i menších proleženin je nutné vždy konzultovat s lékařem. On doporučí vhodnou péči i mast na proleženiny. Ošetřování zahrnuje šetrnou hygienu a pokračování v prevenci dalších dekubitů.

 

Nabídka antidekubitních pomůcek

Zpět na Slovník pojmů

Sdílet na:
nahoru