Cytologie

Cytologie je věda zabývající se studiem buněk (jejich strukturou, fyziologickými funkcemi, interakcemi s okolím, procesem dělení apod). Cytologie je provázána s dalšími obory jako je histologie, mikroskopie, mikrobiologie, biochemie, biofyzika, organická chemie a molekulární biologie. Prakticky má úzký vztah k onkologii. Dějiny cytologie sahají více než 300 let do minulosti a jsou úzce spjaty s objevem mikroskopu.

 

 

Slovník pojmů

Sdílet na:
nahoru