Pomoc s financováním

Pomoc s financováním

V případě, že nedisponujete dostatečnými finančními prostředky a máte potíže s úhradou doplatku u zdravotnického prostředku, můžete využít následujících možností.

Požádat o příspěvek některou z nadací zabývající se pomocí osobám s postižením. Seznam nadací je k nalezení v sekci Nadace. Žádost se standardně podává prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách nadace. Většinou je potřeba v žádosti uvést:

  • příjmy a výdaje žadatele a osob žijících ve společné domácnosti,
  • popis pomůcky,
  • cenovou kalkulaci,
  • výši úhrady zdravotní pojišťovnou,
  • současný zdravotní stav,
  • jak vám pořízená pomůcka usnadní život, tj. v čem pomůže.

Nakonec je třeba přiložit lékařskou zprávu s doporučením pomůcky, kopii průkazu ZTP nebo ZTP/P a OP.

Na webových stránkách Úřadu práce ČR najdete informace k příspěvku na zvláštní pomůcku a další dávky nejen pro osoby se zdravotním postižením, včetně návodných videospotů.

Pro zdravotně postiženého občana je rovněž velmi důležité si požádat o dávky pro OZP, formuláře a ostatní informace najdete zde.

V případě pracovního úrazu můžete zkusit požádat zaměstnavatele o úhradu nákladů způsobených pracovním úrazem.

 

 

Užitečné odkazy

Příspěvky pro osoby se zdravotním postižením

Instituce

Předmět činnosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí Příspěvky pro osoby se zdravotním postižením

 

Sociální poradenství

Asociace / Sdružení

Předmět činnosti

Helpnet Informační portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami
Národní rada osob se zdravotním postižením Zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi.
Centrum Paraple Pomáhá lidem s poškozením míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál.
Česká asociace paraplegiků Hájí zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usilují o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti.
Liga vozíčkářů Inspirujeme a podporujeme hendikepované lidi na jejich cestě k samostatnosti.
ParaCENTRUM Fenix Pomoc lidem s tělesným postižením v důsledku získaného poškození míchy a jejich blízkým při vyrovnávání se se získaným postižením a v návratu zpět do života.
Ostravská organizace vozíčkářů OOV je dobrovolným a nezávislým občanským sdružením, jehož hlavním cílem je prosazování nezávislých forem života zdravotně handicapovaných občanů.
Pražská organizace vozíčkárů Odborné sociální poradenství, odstaňování a mapování architektonických bariér, volnočasové a vzdělávací akce.

 

Zpět na rozcestník

Sdílet na:
nahoru

Využíváme cookies, abychom vám umožnili pohodlné používání těchto webových stránek.
Souhlasíte-li, klikněte na tlačítko Přijmout všechny cookies – budou uloženy všechny cookies (technické/funkční, analytické/výkonostní, marketingové). Více viz Používání cookies.

Přijmout všechny cookies
Nastavení cookies