Co je ergoterapie?


Soběstačnost v kuchyni Fixační prkénko pro dosažení soběstačnosti v kuchyni Ergoterapie s dítětem Uchopení speciálního hrnku oběma rukama

Co je ergoterapie?

Pokud se někomu přihodí vážnější úraz u něj propukne závažné onemocnění, je důležité dbát nejen o fyzickou a psychickou regeneraci, ale také o to, aby se dotyčný naučil žít s případnými následky svého zranění. A právě od toho tu je ergoterapie, která pomáhá pacienta vrátit zpátky do běžného života.

Co ergoterapie obnáší?

Jedná se o souhrn činností, díky kterým si pacient obnoví a upevní základní schopnosti, které potřebuje pro zvládání denních, pracovních, ale také třeba zájmových aktivit. Ergoterapie pomáhá pacientovi s jakýmkoliv typem postižení zvládnout překážky v běžném životě i zaměstnání a maximálně podporuje jeho soběstačnost.

Jak ergoterapeut pomáhá

Ergoterapeut pacienta nejprve vyšetří, aby zjistil jeho senzomotorické a kognitivní schopnosti, a poté ve spolupráci s pacientem sestaví plán terapie, který reflektuje jeho potřeby a zájmy. Ergoterapeut s pacientem tak nacvičuje běžné denní aktivity, mezi které patří například osobní hygiena, stravování, nakupování, uklízení, jízda dopravními prostředky nebo pohyb po městě. Nezapomíná se ani na rozvoj kognitivních funkcí a trénink komunikace. Nebo pacientovy koníčky, ke kterým se mu ergoterapeut snaží znovu najít cestu. K nácviku jednotlivých aktivit a usnadnění běžných denních potřeb se využívají různé zdravotní pomůcky.

Pacient však není jediným žákem. Ergoterapeutické aktivity s ním trénuje i rodina a jeho nejbližší, aby se o něj dokázali postarat a v případě potřeby mu adekvátně asistovali.

Jak se stát ergoterapeutem?

Obor ergoterapie je možné vystudovat na lékařských fakultách v Praze, Plzni, Olomouci, Ostravě nebo Ústí nad Labem. Absolvent bakalářského studia najde uplatnění například v rehabilitačních centrech, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, denních stacionářích, ambulantních a lůžkových zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením, ale také jako osobní asistent.


Zobrazit všechny Články a zajímavosti

Sdílet na:
nahoru

Využíváme cookies, abychom vám umožnili pohodlné používání těchto webových stránek.
Souhlasíte-li, klikněte na tlačítko Přijmout všechny cookies – budou uloženy všechny cookies (technické/funkční, analytické/výkonostní, marketingové). Více viz Používání cookies.

Přijmout všechny cookies
Nastavení cookies